အမွတ္တမဲ့ မ်ားရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား...............။

Monday, September 24, 2012

ေလာကျပတင္းစာၾကည့္တိုက္မွ ၾကိဳ ဆိုပါ၏

ေလာကျပတင္းစာၾကည့္တိုက္ကို စစ္ကိုင္းတုိင္းကနီျမိဳ႕နယ္၊ တပုန္းရြာ၌ ရြာ၏အင္အားႏွင့္ ၁၁.၁၁.၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ေလာကျပတင္း စာၾကည့္တိုက္အား စာအုပ္စာတမ္းမ်ား လွဴတမ္းလိုပါက zmhtun.nb@gmail.com သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
ေလာကျပတင္းစာၾကည့္တိုက္သို႕
ရန္ကုန္ျမိဳ႕အျမင္သစ္စာေပ
မႏၱေလးျမိဳ႕ လုထုစာၾကည့္တုိက္
မႏၱေလးျမိဳ႕ စံရိပ္မြန္စာေပ
မႏၱေလးျမိဳ႕ လျပည့္စာေပ(၈၄လမ္း)
မႏၱေလးျမိဳ႕ ကိုရဲ၀င့္ဦး(နယူးကာဆယ္ တကၠသိုလ္ ၾသစေတးလ် )
ဂ်ာနယ္၊စာအုပ္စာေပ မ်ားလွဴဒါန္းထားၾကပါသည္။
စာၾကည့္ တိုက္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စာအုပ္စာရင္း ၊  အေဆာက္ဦးပုံစံမ်ားကိုလည္းတင္ျပေပးသြာပါမည္။

No comments:

Post a Comment