အမွတ္တမဲ့ မ်ားရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား...............။

Sunday, September 30, 2012

ေလာကျပတင္းစာၾကည့္တိုက္မွၾကိဳဆိုပါ၏

ေလာကျပတင္းစာၾကည့္တိုက္ကို၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ကနီျမိဳ႕နယ္၊တပုန္းအုပ္စု၊တပုန္းေက်းရြာ
စတင္ပႏၷက္ခ်သည့္ရက္ - ၂၇.၉.၂၀၁၁
ျပီးစီး၇က္                   - ၂၆.၁၀.၂၀၁၁
စာၾကည့္တိုက္အက်ယ္အ၀န္း - ၂၇×၁၉×၁၂ ေပ
ကုန္က်တန္ဖုိး                   -၂၆၄၅၀၀၀က်ပ္
စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ရက္       - ၁၁.၁၁.၁၁(၂၀၁၁)
စာၾကည့္တိုက္အတြက္ အလူရွင္မ်ား
ဦးလွမင္းေအာင္ (အျမင္သစ္စာေပ ရန္ကုန္ျမိဳ႕) ရသ၊သုတ စာအုပ္ေပါင္း ၆၇၂အုပ္
 ဦးထိန္လင္း+ေဒါက္တာေထြးေထြး (ေအာင္ႏုိင္တိုင္းစံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕) ၅သိန္းက်ပ္(၅၀၀၀၀၀)
ဦးဇင္ေအာင္+ေဒၚၾကည္လြင္ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕) ၅ေသာင္းက်ပ္ (၅၀၀၀၀)
ဦးေက်ာ္ထြန္း+ေဒၚထိုက္ (မုံရြာျမိဳ႕) ၅ေသာင္းက်ပ္ (၅၀၀၀၀)    ႏွင့္ တပုန္းေက်းရြာရွိရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ေငြအား၊လုပ္အားျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္ကို ဗုဒၶဟူးေန႕ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႕  ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္ေျမာက္ေရး၊တိုးတက္ေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ
 ဦးလွေသာင္                                        ဥကၠဌ
ဦးေအာင္ဗုိလ္                                        နာယက
ဦးဘိုသန္း                                          အဖြဲ႕၀င္
ဦးတင္ေမာင္၀င္း                                 အဖြဲ႕၀င္
ဦးသန္း၀င္                                         အဖြဲ႕၀င္
ဦးေအာင္ေမာင္း                                 အဖြဲ႕၀င္
ဦးဇင္မင္းေအး                                    အဖြဲ႕၀င္
ဦးဇင္မင္းထြန္း(ေမာင္ေငြေဘာ)               စာၾကည့္တိုက္မူး
ဦးေဌးလူိင္                                         တြဲဖက္စာၾကည့္တိုက္မူး
ဦးစုိးလိူင္ထြန္း                                    တာ၀န္ခံ(မႏၱေလးျမိဳ႕) တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

No comments:

Post a Comment