အမွတ္တမဲ့ မ်ားရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား...............။

Thursday, November 1, 2012

၂၅.၀၄.၂၀၁၂ ရက္ေန႕ေလာကျပတင္းစာၾကည့္တိုက္ စာေပေဟာေျပာပြဲႏွင့္ စာေပျပိဳင္ပြဲ ဓာတ္ပုံမ်ား.......

ဆရာေတာ္အရွင္စႏၵာလကၤာရ စာေပအေၾကာင္းေဟာေျပာ
စာၾကည့္တိုက္မူးဦးဇင္မင္းထြန္းမွ လူငယ္ႏွင့္တာ၀န္ယူစိတ္အေၾကာင္းေျပာ...
ဧည္သည့္ေတာ္ ဦးတူးမွ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းေျပာၾကား...
ေက်းရြာအုပ္ခဴပ္ေရးမူးဦးလွေသာင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား...

No comments:

Post a Comment