အမွတ္တမဲ့ မ်ားရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား...............။

Tuesday, May 21, 2013

ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ျဖစ္တဲ့ ကဗ်ာေလးေတြ။

ကိုယ္ေတြ႕ ကြ်န္ေတာ္ဟာ မာသာထရီဇာေလာက္ လူသားေတြကို ကရုဏာ မထားႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ့္အမွားနဲ႕ ကိုယ္ေနထိုင္ပါတယ္ ကိုယ့္တရားနဲ႕ ကိုယ္ေနထိုင္ပါတယ္ အဲဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမူေပါ့ တခဴိ႕ေတြ တိုက္မရွိလို႕ အားငယ္ရ ကားမရွိလုိ႕ အားငယ္ရ ဖုန္းမရွိလို႕ အားငယ္ရ စားစရာမရွိသူ ငယ္စရာ အားမရွိ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕ လူ႕အျဖစ္ ယင္လုံအိမ္သာလည္းလိုအပ္ ကြန္ပဴတာလည္းလိုအပ္ ေဗဒင္ယၾတာလည္းလိုအပ္ “အပ္အပ္စပ္စပ္လုပ္ၾက” တဲ့ ရွင္ဇနကာဘိဝံသ မိန္႕ေတာ္မူတယ္ ျဖစ္ေနတာေတြက မအပ္မစပ္ ေငြတစ္က်ပ္နဲ႕ စိန္နားကပ္ပန္ခ်င္သူလည္းရွိ သနားလို႕ေရေပးခဴိးတာ ဆပ္ျပာခိုးသြားသူလည္းရွိ ေရာဂါကိုေမြးစားျပီး သမားကိုေဝးေဝးေရွာင္သူလည္းရွိ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ ကိုယ့္အႏုပညာနဲ႕ကိုယ္ ေသခ်ာျပီးမွေတာ့ ေၾကာျငာမလို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမလို ေခါင္းပန္းလွန္ေနစရာမလို မလို………..မလို……….မလို….. ကိုယ္ေတြ႕။ ။

No comments:

Post a Comment