အမွတ္တမဲ့ မ်ားရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား...............။

Tuesday, May 21, 2013

လူအတြက္လူ

လူအတြက္လူ
လူေတြကို လူေတြက မကူညီရင္
ဘယ္နတ္က လာကူညီမွာလဲ
လူေတြကို လူေတြက မေစာင့္ေရွာက္ရင္ ဘယ္ျဂိဳလ္သားက လာေစာင့္ေရွာက္မွာလဲ လူလားမေျမာက္ျခင္းမ်ား
လူစဥ္မမမီျခင္းမ်ား လူညြန္႕တုံးျခင္းမ်ား
လူျဖစ္ရူံးျခင္းမ်ား ထိုလူမ်ား မေသဆုံးမီ လူကို လူခ်င္း ကူညီၾကစမ္းပါ
 လူကို လူခ်င္းေစာင့္ေရွာက္ၾကစမ္းပါ။
သင္ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့တာ ေသခ်ာခ်င္တယ္ဆိုရင့္ေပါ့။
။(လွသန္း။ ၾကည္ေမာင္သန္း။ ပြဲသိမ္းေတးသံကဗ်ာစု)

No comments:

Post a Comment