အမွတ္တမဲ့ မ်ားရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား...............။

Friday, October 12, 2012

ေလာကျပတင္းစာၾကည့္တိုက္မွ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ကိုမိုးေအာင္လွဴဒါန္းေသာစာအုပ္စာရင္းမ်ား။
ေလာကျပတင္းစာၾကည့္တိုက္မွ ကိုမိုးေအာင္ အားမွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳပါသည္။

No comments:

Post a Comment