အမွတ္တမဲ့ မ်ားရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား...............။

Sunday, September 23, 2012

ကၽြန္ေတာ္လြတ္က်ခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္: မနက္ျဖန္ ဘာျဖစ္မွာလဲ ... က်ေနာ္မသိဘူး ...။ ဘယ္တုန္...

ကၽြန္ေတာ္လြတ္က်ခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္: မနက္ျဖန္ ဘာျဖစ္မွာလဲ ... က်ေနာ္မသိဘူး ...။ ဘယ္တုန္...: မနက္ျဖန္ ဘာျဖစ္မွာလဲ ... က်ေနာ္မသိဘူး ...။ ဘယ္တုန္းကမွ မေသခ်ာခဲ့တဲ့ မနက္ျဖန္ေတြ ... အခုလဲ က်ေနာ့္အတြက္ ေထြေထြထူးထူး မေရရာေနခဲ့ပါဘူး။ အဆင္မ...

No comments:

Post a Comment